İş Yeri Hekimliği Eğitimi

Türkiye’ ki tıp fakültelerinden, veya yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış hekimler temel iş yeri hekimliği eğitimine katılabilirler.

İş Yeri Hekimliği Eğitimi

TEMEL İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

 

Temel İş yeri hekimliği eğitimine kimler katılabilir?

Türkiye’ ki tıp fakültelerinden, veya yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış hekimler temel iş yeri hekimliği eğitimine katılabilirler.

Temel İş yeri Hekimliği Eğitimi Programının Süresi Nedir?

Temel İş Yeri Hekimliği Eğitim Programı 90 saat uzaktan eğitim , 90 saat örgün eğitim, 40 saat staj olmak üzere toplam da 220 saattir.

Örgün eğitimin % 90’nına devam zorunluluğu vardır. Bir iş yeri hekiminin yanında yapılması gerekilen 40 saatlik staj eğitiminin tamamına ise devam zorunludur.

Temel İş Yeri Hekimliği Eğitimine Başvuru Evrakları Nelerdir?

 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hekimliği eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı.
 • Adayın Tıp Fakültesi mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.

Ders Konuları;

 • Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 • Meslek Hastalıklarına Giriş
 • İşle İlgili Hastalıklar
 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Cilt Hastalıkları
 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mesleki Kanserler
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki İşitme Kayıpları
 • Toksikoloji
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 • Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı Etiği
 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 • Son Test ve Genel Değerlendirme
  Bizden
  Teklif İsteyin
  Uzaktan
  Eğitime Giriş