Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı İlkyardım Yönetmeliğinin madde 19 da bahsettiği üzere;

1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 • a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 • b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Eğitim süresi:16 saat-2 Gün

Temel ve Standart İlkyardım Eğitim Konuları

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yanık Donma Ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
  Bizden
  Teklif İsteyin
  Uzaktan
  Eğitime Giriş