Diğer Sağlık Personeli

Hemşire, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni,  sağlık memur diplomasına sahip olan tüm sağlık personeli diğer sağlık personeli işyeri hemşireliği eğitimine katılabilirler.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli İş Yeri Hemşireliği Eğitimi

 

Diğer sağlık personeli eğitimine kimler katılabilir?

 • Hemşire
 • Acil tıp teknisyeni
 • Çevre sağlığı teknisyeni
 • Sağlık memuru

diplomasına sahip olan tüm sağlık personeli diğer sağlık personeli işyeri hemşireliği eğitimine katılabilirler.

Diğer Sağlık Personeli eğitimi programı süresi nedir?

Diğer Sağlık Personeli Eğitim Programı 45 saat uzaktan eğitim , 45 saat örgün eğitim olmak üzere toplam da 90 saattir. Örgün eğitim 8 gün sürmektedir. Örgün Eğitimin %90’nına katılım zorunludur.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimine Başvuru Evrakları nelerdir?

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi

c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

Diğer Sağlık Personeli Ders Konuları;

 1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 2. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
 4. Uygun İşe Yerleştirme
 5. Temel Hukuk ve İş hukuku
 6. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 8. İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
 9. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
 11. Psikososyal Risk Etmenleri
 12. Fiziksel Risk Etmenleri
 13. Kimyasal Risk Etmenleri
 14. Biyolojik Risk Etmenleri
 15. Ergonomi
 16. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
 17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 18. İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 19. İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 20. İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 21. İş Kazaları
 22. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
 23. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
 24. Toksikolojinin Temel İlkeleri
 25. İş Sağlığında Güncel Konular
 26. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 27. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 28. İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 29. İletişim Teknikleri
 30. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
 31. İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
 33. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 34. Genel Değerlendirme ve Son Test

  Bizden
  Teklif İsteyin
  Uzaktan
  Eğitime Giriş