C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.
Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.
Teknik öğretmenler.
Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.


C Sınfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Süresi:
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı 90 saat uzaktan eğitim , 90 saat örgün eğitim, 40 saat staj olmak üzere toplam da 220 saattir.

Örgün eğitimin % 90’nına devam zorunluluğu vardır. Bir iş güvenliği uzmanının yanında yapılması gerekilen 40 saatlik staj eğitiminin tamamına ise devam zorunludur.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimine Kayıt için Gerekli Evraklar Nelerdir?
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.
b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi
c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Konuları:

 • Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 • Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
 • Temel hukuk
 • İş hukuku
 • Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
 • İSG hizmetleri
 • İSG kurulları
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • Risk yönetimi ve değerlendirmesi
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • İş hijyeni
 • İş yeri ve bina eklentileri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
 • Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
 • Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
 • El Aletlerinde Güvenlik
 • Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Yangın
 • Acil Durum Planları
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 • Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
 • Yüksekte çalışmalarda İSG
 • İnşaat iş yerlerinde İSG
 • Maden iş yerlerinde İSG
 • Kişisel koruyucu donanımlar
 • İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
 • İş kazaları
 • Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
 • İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
 • Ağır ve tehlikeli işler
 • Çalışma yaşamında özel risk grupları
 • Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
 • Çalışma hayatında etik
 • Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
 • Değerlendirme ve son test
 • İş yerinde pratik uygulamalar
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş